V-Kullen

Den sjätte kullen som föddes på Sjaunjas Kennel föddes 26/6-04


e. LP1 SEUCH SE V-02 Sörlandets Banji

u. SEUCH Sjaunjas Brio


Vilda

Vilma Första pris på utställning HD A

Varga

Viggo

Vidar