K-Kullen

Sjaunjas femtonde kull föddes 21/3-2020


e. NORDUCH SE VCH Stråhles Panache SvartKrut

u. SE UCH DK UCH FIN UCH FI V-18 SE V-18 NORDIC CH Helsinki V-18 C.I.B NORD V-19 Sjaunjas Pixi


Kenzo 

Kastor

Kafka HD B ED UA

SE UCH FI UCH Korona HD A

Kila HD A

Kelly HD A


Alla valparna är heriditärt fria från prcd-PRA