I-Kullen

Sjaunjas kennels första valpkull föddes 27/12-98


e. INTUCH NORDUCH Falklandets Chappo

u. SEUCH FIUCH Raidis Java


Irma SEUCH FIUCH DKUCH INTUCH SE V-02 HD C

Idde Första pris på utställning HD A

Inka CK på utställning HD A

Ina Första pris på utställning

Isse BIR på utställning HD A

Raidis Java med sin första kull valpar