B-Kullen

Den tredje kullen föddes 20/7-01

 

e. NORDUCH Cahppes Murjek

u. SEUCH FIUCH Raidis Java

 

Brio SEUCH HD B

Banjo

Björne

Bierna Första pris på utställning HD B

Bakko Första pris på utställning HD B